Sensasjonelt vikingfunn

Ny vikingskipsgrav, den tredje i rekken.

Med bruk av georadar har arkeologene gjort funn av en ny skipsgrav på Torvastad. Skipet er antatt å ha vært rundt 20 meter langt.

Håkon Reiersen - Klikk for stort bilde Annette Øvrelid/Arkeologisk museum UiS

– Det er helt unikt at vi har tre skipsgraver på et så avgrenset område, sier Håkon Reiersen, som har ledet forskningsprosjektet og er førsteamanuensis ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Funnene betyr at teorien om et kongerike styrt fra Avaldsnes før Harald Hårfagre styrkes.

– Disse skipsgravene er blant de aller eldste i Nord-Europa. Funnene viser at de første ordentlige vikingkongene satt på Avaldsnes. De satte standarden for kongelige begravelser i Skandinavia i vikingtiden, og kanskje også hvordan du skulle opptre som konge, sier Reiersen.
 

Arkeolog Kristoffer Hillesland under utgravning i Storhaug - Klikk for stort bilde Arkeologisk museum UiS

Gravhaugen som skipet lå i var nærmere 50 meter i diameter. Den ble delvis undersøkt og utjevnet på begynnelsen av 1900-tallet, men da fant de kun en mengde spader og pilspisser. Tilsvarende mengder trespader er kun funnet i skipsgravene Oseberg og Gokstad.

Avaldsnes, som ligger noen kilometer fra funnstedene, var et maktsenter i vikingtiden. Det har blitt utført flere forskningsprosjekt her. Kongsgårdprosjektet har gjort viktige funn, og i dag kan du utforske ruinen av en kongsgård som lå her i middelalderen. Den pågående forskningen er en del av prosjektet Maktens havn, med fokus på havneområdene rundt Avaldsnes.

Ivaretakelse av gravene

Grønhaug, Storhaug og Salhushaugen er tre av bare rundt 20 kjente skipsgraver med kongelige begravelser fra vikingtiden. I dag er den ene dekket av kratt mellom en skole og en rundkjøring, den andre huser en potetkjeller, mens den tredje ligger utjevnet inne i et gårdstun. Karmøy kommune har vedtatt en plan for ivaretakelse av gravene. I første omgang innebærer det bedre tilrettelegging og et ansiktsløft ved Grønhaug, mens det er planer om at Storhaug på sikt skal graves ut og gjenreises.

Nye funn

I 2022 gjorde arkeologer nye undersøkelser i skipsgraven Storhaug og ble overrasket over hvor mye de fant.  Graven var trolig like rikt utstyrt som Oseberg og Gokstad. 

Illustrasjon av hvordan vikingbegravelsen i Storhaug kan ha foregått - Klikk for stort bilde Illustrasjon Eva Gjerde (c) Arkeologisk museum, UiS

Det ble på 1800-tallet funnet sverd, spyd, brettspill og en armring av gull. Skipet og de to båtene fra Storhaug er datert rundt 50 år tidligere enn Osebergskipet, og ble bygget i nærheten av Avaldsnes.

Med andre ord mer enn nok historisk tyngde til å leve opp til mottoet «Homeland of the Viking Kings».

Vikingarven som verdensarv?

Riksantikvaren kartlegger vikingtidens kulturminner for Norges tentative liste for verdensarv, og Storhaug er på denne listen. Skipsgravene er symboler på datidens rikdom og makt, på tro og samfunn. Veien til verdensarvstatus er lang. Det er regjeringen som beslutter om vikingarven skal oppføres og starter en nominasjonsprosess for behandling i Unesco.