Meny +

 • Reinertsenhuset
 • Park Inn, Haugesund Airport
 • Norneshuset
 • Norneshuset
 • Høyevarde Fyrhotell
 • Himatunet, Feøy
 • "Gudborg-huset"
 • Haugens feriehus
 • Reinertsenhuset
 • Vikeholmen fyr
 • Lundins sommerhotell
 • Sandhåland camping
 • Hedleholmen feriehytte

Overnatting

Avaldsnes
Park Inn By Radisson, Haugesund Airport Hotell
Helganesveien 24, 4262 Avaldsnes
T: 52 86 10 90, faks 52 84 26 50
www.parkinnhotell.no/hotell-haugesund

Visnes
Middvik Feriesenter
Middvikv. 38, 4262 Avaldsnes
T: 52 84 28 49
marinil@online.no

Kvalavåg
Tresviken Feriehytter
Tresviken 41, 4264 Kvalavåg
T: 52 84 02 46 / 97 71 02 71
tresviken@tresviken-feriehytter.no
www.tresviken-feriehytter.no

Fosen
Fjordstuene
Fosnav. 420, 5546 Røyksund
T: 41 21 50 79 / 41 21 50 80
fjordstuene@online.no
www.fjordstuene.no

Håvik
Høyevarde Fyrhotell
Hydrovegen 160, 4265 Håvik
T: 52712201/99286766
post@lothesmat.no
www.hoyevardefyrhotell.no

Feøy
Himatunet, Feriehus
T: 976 92 757
dagmat@gmail.com
www.feøy.net

Kopervik
Parken Terrasse
Åmandsgata 1, 4250 Kopervik
T: 52 85 18 88 / 413 05 007
post@hop.no
www.parkenterrasse.no

Broen leilighetssuite
Stølebuktvegen 2 (sentrum), 4250 Kopervik
T: 90 65 09 76 / 970 33 360
booking@kopervik.info
www.kopervik.info

Skiparvik Hytteutleie
Sørstokke, 4250 Kopervik
T: +47 52 85 23 09/ + 47 37 63 42
post@skiparvik.no
www.skiparvik.no

Åkrehamn
Dugneberg B&B
Dugneberg, 4270 Åkrehamn
T: 52 81 62 52
post@dugneberg.com
www.dugneberg.com

Hedleholmen Feriehytte
4270 Åkrehamn
T: 481 92 965
odd-ktok@online.no

Sandhåland camping
Sandhålandsveien 36, 4272 Sandve
T: 47 67 22 27
frodesandhaaland@gmail.com
www.sandhaaland.no

Skudeneshavn
Norneshuset Overnatting
Nordnes 7, Postboks 5, 4280 Skudeneshavn
T: 52 82 72 62 / 900 59 007
www.norneshuset.no

Reinertsenhuset
Søragadå 23, 4280 Skudeneshavn
T: 900 79 242
www.skudeneshavn.no

Skudenes Camping
Postvegen 129, 4280 Skudeneshavn
T: 920 98 565
www.skudenescamping.no


Gjestfrie hus:
Gjestgiveriet på Gamlekien-anno 1771
Holmen 15, 4280 Skudeneshavn
Lundins sommerhotell
Søragadå 13, 4280 Skudeneshavn
T: 900 21 382
www.gjestfriehus.no

Vikeholmen Fyr
Skudeneshavn Sjømannsforening,
Vikeholmen, 4280 Skudeneshavn
T: 970 72 948
www.skudenes-sjomannsforening.com

Haugens feriehus
Korneliusholmen, 4280 Skudeneshavn
T: 90 85 76 58
alf.bjarne.haugen@haugnett.no

«Gudborg-huset»
Hus med 4 soverom og 2 bad.
Kirkevegen 30, 4280 Skudeneshavn
T: 928 51 196
hilda@falnes.no